Keramické kurzy pro děti

Keramické kurzy pro děti

Keramické kurzy pro děti
– Kroužky pro děti (2-5 let)
Keramické tvoření a hravé malování
– Kroužky pro děti (4-10 let)
Keramika, kreslení, malba a estetika
– Kroužky pro děti (9-15 let)
Keramika, točení na hrnčířském kruhu, malba, grafika, tisk, příprava na umělecké školy

Vzdělávací program

Vzdělávací program

Sobotní kurzy keramiky pro pedagogické pracovníky
Techniky ručního vytváření, teorie, dekorování, bezpečnost
Keramické semináře pro pedagogické pracovníky
Techniky vytváření a dekorování, postupy
Prázdninový keramický kurz pro pedagogické pracovníky