Vítáme Vas na stránkách
Keramického ateliéru K.

Ateliér byl založen v roce 1989 a po celou dobu
pořádá kurzy pro děti a mládež, dospělé, vzdělává
pedagogické pracovníky, výchovává učně a zajišťuje
rekvalifikace.

Ustřední postavou je umělecká keramička
a pedagožka Květa Vondráčková se specializací
výtvarné výchovy a estetiky, mistrová odborné keramické praxe,
která se celý svůj profesní život věnuje keramice.
Pořádá výstavy, učastní se keramických sympozií a osobně vede celý ateliér.

Keramické kurzy pro děti

Keramické kurzy pro děti - Kroužky pro děti (2-5 let) Keramické tvoření a hravé malování - Kroužky pro děti (4-10 let) Keramika, kreslení, malba a estetika - Kroužky pro děti (9-15 let) Keramika, točení na hrnčířském kruhu, malba, grafika, tisk, příprava na umělecké školy.

Keramické kurzy pro dospělé

Keramika pro dospělé Kurz pro začátečníky i pokročilé - Točení na hrnčířském kruhu - Sobotní keramický kurz Keramika, enkaustika, malba na hedvábí, malování olejem - Letní keramická škola Intenzivní kurz s akreditací MŠMT

Rekvalifikační kurzy

Keramik – modelář Vedení keramických kurzů, výroba keramiky Dekoratér keramiky Dekorování keramických výrobků Obsluha pálicích pecí Technologie výpalu, pracovní postupy, bezpečnost práce

Vzdělávací program

Sobotní kurzy keramiky pro pedagogické pracovníky Techniky ručního vytváření, teorie, dekorování, bezpečnost Keramické semináře pro pedagogické pracovníky Techniky vytváření a dekorování, postupy Prázdninový keramický kurz pro pedagogické pracovníky

Kurzy pro školy a školky

Školám a školkám nabízíme možnost výuky keramiky, výtvarné výchovy a pracovních činností s odborným pedagogem. Dojedeme na Vami požadované místo.

Odborná keramická praxe

Praktická výuka pro žáky keramických škol a učilišt.