Kurzy

Keramické kurzy pro děti

Keramické kurzy pro děti
– Kroužky pro děti (2-5 let)
Keramické tvoření a hravé malování
– Kroužky pro děti (4-10 let)
Keramika, kreslení, malba a estetika
– Kroužky pro děti (9-15 let)
Keramika, točení na hrnčířském kruhu, malba, grafika, tisk, příprava na umělecké školy

Keramické kurzy pro dospělé

– Keramika pro dospělé
Kurz pro začátečníky i pokročilé
– Točení na hrnčířském kruhu
– Sobotní keramický kurz
Keramika, enkaustika, malba na hedvábí, malování olejem
– Letní keramická škola
Intenzivní kurz s akreditací MŠMT

Rekvalifikační kurzy

Keramik – modelář
Vedení keramických kurzů, výroba keramiky
Dekoratér keramiky
Dekorování keramických výrobků
Obsluha pálicích pecí
Technologie výpalu, pracovní postupy, bezpečnost práce

Vzdělávací program

Sobotní kurzy keramiky pro pedagogické pracovníky
Techniky ručního vytváření, teorie, dekorování, bezpečnost
Keramické semináře pro pedagogické pracovníky
Techniky vytváření a dekorování, postupy
Prázdninový keramický kurz pro pedagogické pracovníky

Kurzy pro školy a školky

Školám a školkám nabízíme možnost výuky keramiky, výtvarné výchovy a pracovních činností s odborným pedagogem. Dojedeme na Vami požadované místo.

Odborná keramická praxe

Praktická výuka pro žáky keramických škol a učilišt’.