Odborná keramická praxe

Odborná keramická praxe

Odborná keramická praxe

Vzdělávací keramický kurz pro pedagogické pracovníky – kurz je v rozsahu 6 hodin

Frekvence konání – 1 krát měsíčně ( 2x3hodiny, 1 hodina – 60minut)
Cena 900Kč (v ceně je materiál, pomůcky, odborný lektor)

1. Seznámení s pálicím programem pro výpal v elektrické peci
– 3 hodinový blok
– teplotní křivky
– ložení výrobků do pece na 1.výpal přežah
– ložení výrobků na ostrý výpal -pálicí pomůcky
– ošetření plátů a údržba elektrické pece

2. Vybavení keramické dílny

– 3. hodinový blok
– Startovací souprava pro skupinu,(10 dětí)
– Pomůcky
– Materiál: engoby, glazury, oxidy
– Dekorování, použití materiál na dekorování: engoba, oxidy, glazury
– techniky dekorování při práci s engobou, glazurou, oxidy
– Bezpečnost práce
– Modelování figurek, zvířátek, jednoduchých plastik z jednoho kusu

 

Vzdělávací keramický kurz pro pedagogické pracovníky – kurz je v rozsahu 9. hodin

Frekvence konání 1 krát měsíčně ( 3x 3 hodiny, 1 hodina – 60 minut)
Cena 1350,- Kč (v ceně je materiál, pomůcky, odborný lektor)

1. Seznámení s pálicím programem pro výpal v elektrické peci
-3 hodinový blok
– Teplotní křivky
– Ložení výrobků do pece na 1. výpal, přežah
– Ložení výrobků na ostrý výpal
– Pálicí pomůcky
– Ošetření plátů a údržba elektrické pece
2. vybavení keramické dílny
– 3. hodinový blok
– Startovací souprava pro skupinu,(10 dětí)
– Pomůcky
– Materiál: engoby, glazury, oxidy
– Dekorování, použití materiál na dekorování: engoba, oxidy, glazury
– techniky dekorování při práci s engobou, glazurou, oxidy
– bezpečnost práce

3. Ruční vytváření

– 3 hodinový blok

– Modelování figurek, zvířátek, jednoduchých plastik
– Technika modelování z jednoho kusu
– Kombinované techniky při modelování figur, plastik
– Dekorování hotových výrobků
– Sušení výrobků

 

Vzdělávací keramický kurz pro pedagogické pracovníky – kurz je v rozsahu 15. hodin

Frekvence konání 1 krát měsíčně ( 5x 3 hodiny, 1 hodina – 60 minut)
Cena: 2 250 Kč  (v ceně je materiál, pomůcky, výpaly, odborný lektor)

1. Seznámení s pálicím programem pro výpal v elektrické peci
– 3 hodinový blok
– Teplotní křivky
– Ložení výrobků do pece na1.výpal přežah
– Ložení výrobků na ostrý výpal
– Pálicí pomůcky
– Ošetření plátů a údržba elektrické pece
– Bezpečnost práce
– Nastavení teploty výpalu

2. vybavení keramické dílny
– 3. hodinový blok
– Startovací souprava pro skupinu, (10 dětí)
– Pomůcky
– Materiál: engoby, glazury, oxidy
– Dekorování, použití materiál na dekorování: engoba, oxidy, glazury
– Techniky dekorování při práci s engobou, glazurou, oxidy
– Práce se smaltem, malované hrnečky, šperky, použití obtisků
– Bezpečnost práce
– Bezpečnostní listy na keramiku

3. Ruční vytváření
– 3 hodinový blok
– Modelování figurek, zvířátek, jednoduchých plastik
– Techniky modelování z jednoho kusu
– Kombinované techniky při modelování figur, plastik
– Využití licí hmoty v MŠ – obrázky
– Sádroryt v MŠ
– Smaltování, malovaný plecháček, smaltový šperk

4. Vše o dekorování
– 3. hodinový blok
– Použití a výroba engob
– Práce s glazurou u předškolních dět9
– Jak pracovat s oxidem
– Techniky dekorování
– Práce s barvítky, využití v MŠ

5. Modelování a dekorování výrobků
– 3. hodinový blok
– Modelování figur – různé techniky
– Modelování zvířátek – využití kombinovaných technik
– Ruční vytváření plastik-
– Kachle, obrázky s plastickým reliéfem
– Sádroryt
– Dekorování výrobků různými technikami
– Patinování výrobků barevnými pastely, barvítky, oxidy
– Využití licí hmoty při dekorování výrobků
– Technika vykrývání při dekoraci výrobků

 

Vzdělávací keramický kurz pro pedagogické pracovníky – BOZP, obsluha palicí pece

Keramický seminář je v rozsahu 15. hodin
1. Frekvence konání 1 krát měsíčně sobotní kurz ( 5x 3 hodiny, 1 hodina -60 minut) od 8. do 11. hodin
2. Frekvence konání 1krát měsíčně čtvrtek od 9 – 12 hodin (5krát 3 hodiny, 1 hodina – 60 minut)

Frekventant kurzu, který splnil požadovanou hodinovou dotaci 15 hodin získá osvědčení akreditované MŠMT
Cena: 2 250 Kč (v ceně je materiál, učební texty, výpaly v peci, odborný lektor)